-31%

Máy đo đường huyết On Call Plus tặng 2 hộp que thử

Máy đo đường huyết On Call Plus

  • Sử dụng được lâu hơn
  • Đo chính xác hiệu quả hơn
  • Chất liệu cao cấp

690,000 1,000,000

Máy đo đường huyết On Call Plus

  • Sử dụng được lâu hơn
  • Đo chính xác hiệu quả hơn
  • Chất liệu cao cấp
%d bloggers like this: