-25%

Máy trợ thính không dây vành tai (BTE) pin sạc – Mimitakara (JAPAN) UP64K

Máy trợ thính không dây vành tai BTE pin sạc Mimitakara (JAPAN) UP-64K

 • Có chất lượng âm thanh cao cấp

 • Công nghệ lọc nhiễu hiện đại
 • Tiêu thụ năng lượng thấp
 • Nhẹ, tiện dụng
 • Dễ dàng sử dụng
 • Khả năng dùng liên tục: 10-16h/lần sạc

1,790,000 2,400,000

Máy trợ thính không dây vành tai BTE pin sạc Mimitakara (JAPAN) UP-64K

 • Có chất lượng âm thanh cao cấp

 • Công nghệ lọc nhiễu hiện đại
 • Tiêu thụ năng lượng thấp
 • Nhẹ, tiện dụng
 • Dễ dàng sử dụng
 • Khả năng dùng liên tục: 10-16h/lần sạc